לאגד את כלל הרבנים ולתת סיוע בכל התחומים הרבניים לרבנים תושבי גרמניה ולקהילות היהודיות ברחבי גרמניה וליהודים החיים בערים בהם אין קהילה ומוסדות יהודים.
הארגון יעמוד בקשר עם הארגונים ובתי דין הרבניים האחרים באירופה ובארץ הקודש וכן עם הקהילות והמוסדות היהודים השוניים הקימים בגרמניה.
האיגוד כולל אגפים שונים לכל תחום בו פעיל האיגוד.

מיסדי איגוד הרבנים עוסקים כבר במשך יותר מעשרים שנה כרבנים בגרמניה ועסוקים בתחומי רבנות והפצת היהדות בערי גרמניה.
בעקבות התרבות הרבנים בערים השונות והתחזקות רבים מאחינו בני ישראל בשמירת המצוות והצורך הדחוף לסייע לעוד יהודים רבים, נוצר הצורך בחיזוק ובאיחוד הפעילות. ובהקמת מוסד רבנות בגרמניה.

יהדות במלוא יופיה!