הרב ישראל דיסקין נולד בבני ברק.

לאחר לימודיו בישיבות תומכי תמימים בארץ הקודש  בלוד ובכפר חב”ד עבר ללמוד בישיבת תומכי תמימים המרכזית בברוקלין ניו יורק.

הוסמך לרבנות ע”י הרה”ג הר”ר אברהם צבי הכהן ע”ה  ראש כולל אברכים בכפר חב”ד. והרב יי”צ וילישאנסקי שליט”א ראש ישיבת חב”ד בצפת.

קיבל קבלה לשחיטה מהרה”ג הר”ר ישראל יצחק פיקארסקי ע”ה ראש ישיבת תומכי תמימים המרכזית בברוקלין ניו יורק.

משנת תשמ”ט מכהן כרב במינכן.

הרב יוסף י. הבלין נולד בקרית גת, לאביו רבה הראשי של קרית גת , הרה”ג הרב משה הבלין שליט”א.

לימודי הישיבה גדולה למד בישיבת קרית גת.

לאחר מכן המשיך את לימודיו בישיבה הגדולה בברוקלין ניו יורק.

לאחר סיום  לימודיו בישיבה החל בלימודי הרבנות בבית המדרש לרבנים ביוסטון טקסס וקיבל סמיכה לרבנות והיתר הוראה מהגאון הגדול הרב י.י. ירוסלבסקי.

כמו”כ קיבל סמיכה והיתר הוראה מהרבנות הראשית לישראל וכן מרבני הערים של קריית גת ואשקלון.

בשנת תש”ס החל לשמש כר”מ בישיבה המרכזית תו”ת בבני ברק.

משנת תשס”ב משמש כרב בפרנקפורט וראש ישיבת פרנקפורט וראש בית המדרש ללימודי רבנות בפרנקפורט .

הרב שניאור זלמן הלוי גורעוויטש נולד בצרפת,

למד בישיבת תו”ת ליובאוויטש ברנוא ובישיבות “אהלי תורה” ותומכי תמימים המרכזית.

לאחר נישואיו המשיך את סדר הלימודים בכולל בעיר נ.י.

משנת תשנ”א משמש בשליחות כ”ק אדמו”ר מליובאוויטש לפרנקפורט דמיין

בשנת תשס”ג הקים מחדש את ישיבת פרנקפורט שנסגרה בשנות המלחמה.

הרב מרדכי א.ל. מנדלסון נולד בברוקלין נ.י.

לימודי הישיבה גדולה למד בישיבת מגדל העמק.

לאחר מכן המשיך את לימודיו בישיבה הגדולה בברוקלין ניו יורק.

לאחר סיום  לימודיו בישיבה, לימד במשך שנה בישיבת חבד בבואנוס איירס.

לימודי הרבנות במכון ללימודי רבנות בעיר ערד, ובישיבה הגדולה בניו  יורק וקיבל סמיכה לרבנות והיתר הוראה מהגאון הגדול הרב י.י. ירוסלבסקי.

לאחר נישואיו למד בכולל אברכים בכפר חב”ד
משנת תשס”ג משמש כרב בקרלסרוהה.

הרב יוחנן גארדאן נולד בלונדון, אנגליה.

לימודי הישיבה גדולה למד בישיבות: ישיבה גדולה ליובאוויטש לונדון,  ישיבה גדולה פרנקפורט, ישיבת טורונטו.

לאחר סדר הלימודים בישיבה החל ללימודי רבנות וקיבל סמיכה לרבנות והיתר הוראה מהרב הגאון שנ”ז לאבקאווסקי שליט”א ראש ישיבת תות”ל המרכזית.

לאחר נישואיו למד בכולל אברכים בנ.י.

משנת תשע”א משמש כרב בעיר מינכן ומגיד שיעור בקהילת מינכן.

הרב יהודה טייכטל נולד בברוקלין נ.י.

לימודי הישיבה גדולה למד בישיבת אהלי תורה, ובבית המדרש המרכזי בעיר מוריסטאון.

לאחר סדר הלימודים הישיבה החל ללמוד ללימודי רבנות במכון לרבנות במלברון אוסטרליה, שבסיומם קיבל סמיכה לרבנות והיתר הוראה מהגאון הגדול הרב זלמן נחמיה שליט”א גולדברג, והרבנים הגאונים הרב אליהו יוחנן שליט”א גוראריה והרב אברהם שליט”א יוסף רבני העיר חולון. כמו”כ קיבל סמיכה מראש ישיבת תומכי תמימים המרכזית הרב הגאון זלמן שליט”א לאבקובסקי.

משנת תשנ”ו משמש כרב בעיר ברלין.

הרב דוד גבירץ נולד וגדול בעמק יזרעאל, ארץ ישראל.

את לימודיו התורניים למד ב: תלמוד תורה-מגדל העמק. ישיבה קטנה, תומכי תמימים-לוד. ישיבה גדולה בישיבת מגדל העמק ובישיבת תומכי תמימים המרכזית 770 בניו יורק.

לאחר סדר הלימודים בישיבה המשיך ללימודי רבנות, סיים בהצלחה וקיבל סמיכה לרבנות והיתר הוראה מהרב הגאון יצחק ירוסלבסקי מבי”ד חב”ד ארה”ק. והרה”ג זלמן לבקובסקי ראש ישיבת תומכי תמימים המרכזית.

ביצע התמחות בערים הבאות: עמק יזרעאל, גוש קטיף, סטייטן איילנד, וואיילווד ניו ג’רזי, פרנקפורט דמיין, הנובר.

לאחר נישואיו למד שנה בכולל אברכים בקרית מלאכי והוסמך בתואר השכלה תורנית גבוהה.

מחודש אלול תשס”ח משמש כמורה דת מוכר מהעירייה וכרב בית הספר היהודי מסורתי בברלין.

הרב שניאור טרבניק נולד בכפר חב”ד.

נכדו של רבנים וראשי ישיבות, וביניהם הרב שניאור זלמן גרליק, שימש כרב בברית המועצות ולאחר מכן כרבה הראשון של כפר חב”ד והרב נחום טרבניק, שימש כראש ישיבה בכפר חב”ד וכרבה של כפר חב”ד.
למד בישיבה בכפר חב”ד, ישיבה גדולה צפת ובתומכי תמימים המרכזית בנ.י.

למד במכון לרבנות במלברון אוסטרליה ונסמך ע”י הרב פייטל שי’ לוין. קיבל גם סמיכה לרבנות והיתר הוראה מהרב הגאון חיים גוטניק ז”ל והרב הגאון אליהו פישר שליט”א ראש כולל חסידי גור,בבורו פארק ניו-יורק.

החל משנת תש”ס משמש כרב קהילת אולם.

רב שניאור זלמן הבלין,  נולד בירושלים עיה”ק.

למד בישיבת תורת אמת בירושלים ובישיבה גדולה חב״ד בקריית גת.

לימוד רבנות למד בישיבת תומכי תמימים המרכזית וקיבל סמיכה לרבנות והיתר הוראה מהרבנים הגאונים הרב יצחק יהודה יורוסלבסקי שליט״א, הרב מרדכי שמואל (ז״ל) אשכנזי, הרב אליהו יוחנן גורארי׳ הרה״ר לחולון והרב אברהם יוסף הרה״ר לחולון.

לאחר נישואיו למד בכולל אברכים כפר חב״ד. וניהל  מדרשת נשמה בעיר חולון לבעלי תשובה.

משנת תשס”ב משמש כרב החרדי בעיר דרזדן. הקים עולה של תורה בעיר, בית כנסת יומי, מקווה טהרה, גן ילדים, כולל תורה לגברים וכולל תורה לנשים.

משנת תשס״ד משמש גם כנציג מערכות הכשרות OK ו-OU בגרמניה.

הרב אברהם גולובצ’וב נולד בחרסון, אוקראינה.

לימודי הישיבה גדולה למד בישיבות תומכי תמימים במגדל העמק ובניו-יורק.

לאחר סדר בלימודים בישיבה החל ללימודי רבנות בישיבה תומכי תמימים במוסקבה וקיבל סמיכה לרבנות והיתר הוראה מהרב אליהו יוחנן שליט”א גורארי’ה (רבה הראשי של חולון)

לאחר נישואיו הגיע לעיר ברלין

משנת תשס”ט משמש כרב בברלין, ומזכיר ראשי של בית הדין “מחזיקי הדת – גרמניה”.

הרב חיים אליעזר חיטריק נולד בצפת.

לימודי הישיבה גדולה למד בישיבת מגדל העמק ובישיבת אהלי תורה.

לאחר סדר הלימודים בישיבה החל ללימודי רבנות בישיבת תומכי תמימים המרכזית וקיבל סמיכה לרבנות והיתר הוראה מראש הישיבה הרה”ג הרב זלמן לאבקובסקי שליט”א ומהרה”ג הרב אברהם אזדאבא שליט”א רב קראון הייטס.

לאחר נישואיו למד בכולל אברכים “צמח צדק” ושימש כר”מ בישיבת צפת.

משנת תשס”ה משמש כרב בעיר נירנברג.

הרב שמואל הבלין נולד בירושלים.

את לימודי הישיבה הקטנה עשה בישיבת ‘תומכי תמימים’ בלוד, ולאחמ”כ המשיך את לימודיו בישיבת ‘תומכי תמימים המרכזית’ בכפר חב”ד. לאחר שסיים בהצלחה את חוק לימודיו, המשיך לעוד שנת לימודים בבית המדרש 770 בניו יורק.

את לימודי הרבנות החל במכון הסמיכה באטלנטה בארה”ב, ולאחר שנתיים של לימודים אינטנסיביים קיבל את תעודת ההסמכה לרבנות מנשיא אגודת הרבנים בטורונטו קנדה, הרה”ג הרב דוד שוחט שליט”א, ומרבנים נוספים.

לאחר נישואיו למד בכולל אברכים בכפר חב”ד, ולאחמ”כ התעסק בהוצאה לאור של ספרים ביהדות במכון ‘היכל מנחם’ בירושלים.

משנת תשע”ב משמש כשליח חב”ד בהמבורג, וכרב מרכז החינוך ע״ש הרב יוסף קרליבך, של הקהילה היהודית בעיר.

הרב שמואל סגל נולד בכפר חבד.

לימודי הישיבה גדולה למד בישיבת תומכי תמימים במגדל העמק ובישיבת תומכי תמימים בניו יורק.

לאחר סדר הלימודים בישיבה החל ללימודי רבנות וקיבל סמיכה לרבנות והיתר הוראה מהרה”ג הרב גרשון מענדל גרליק שליט”א אב”ד מילאנו והרב הגאון  יצחק יהודה ירוסלבסקי שליט”א מזכיר בית דין רבני חב”ד.

לאחר נישואיו למד בכולל לאברכם מצוינים צמח צדק ירושלים ולימד ושימש כר”מ בישיבת תומכי תמימים בביתר עלית.

משנת תשס”ה משמש כרב בקהילת חב”ד ברלין.

הרב מנחם וילנקין נולד בארץ ישראל.

לימודי הישיבה גדולה למד בישיבת מגדל העמק ובישיבת תומכי תמימים המרכזית.

לאחר סדר הלימודים בישיבה החל ללימודי במכון לרבנות בעיר אנטוורפן בלגיה,  וקיבל סמיכה לרבנות והיתר הוראה.

 לאחר נישואיו למד בכולל אברכים “עץ החיים” בעיר נתניה.

הרב  מנחם מענדל הלוי גורעוויטש נולד בניו יארק.

לימודי הישיבה גדולה למד בישיבת תומכי תמימים מוריסטאון.

לאחר סדר הלימודים בישיבה החל ללימודי רבנות וקיבל סמיכה לרבנות והיתר הוראה מהרב הגאון יצחק ירוסלבסקי שליט”א.

לאחר נישואיו למד בכולל בניו יארק.

משנת תשנ”ט משמש כרב בקהילת אופנבאך.

הרב מנחם מענדל שטראקס נולד בלונדון אנגליה.

למד בישיבות חב”ד בצרפת, ארה”ק ואנגליה. ולאחרי זה בישיבת תות”ל המרכזית

קיבל סמיכה לרבנות והיתר הוראה מהרב הגאון שנ”ז לאבקאווסקי שליט”א והרה”ג הר’ פיקרסקי שליט”א

לאחר החתונה למד בכולל נ.י.

החל אייר תשנ”ד משמש בשליחות ורב  בקלן גרמניה.

הרב חיים הכהן ברכהן נולד בשיכון חב”ד בלוד.
לימודי הישיבה גדולה למד בישיבת קרית גת.
לאחר מכן המשיך את לימודיו בישיבה הגדולה בברוקלין ניו יורק.
לאחר סיום לימודיו בישיבה החל בלימודי הרבנות בבית המדרש לרבנים הראשון בגרמניה לאחר המלחמה בברלין וקיבל סמיכה לרבנות והיתר הוראה מהנתונים הגדולים הרב אליהו יוחנן גוראריה הרה”ר האשכנזי של לחולון, הרב אברהם יוסף הרה”ר הספרדי של חולון, הרב מרדכי שמואל אשכנזי אב”ד כפר חב”ד, והרב זלמן נחמיה גולדברג דיין בית הדין הרבני הגדול בירושלים .
משנת תשס”א משמש כרב קהילת חב”ד בדיסלדורף, ומשנת תשע”ו חבר בית הדין למדינת נורדריין.

Rabbiner Shlomo Bistritzki.

Dient als Rabbiner der Stadt Hamburg

Rabbiner Shmuel Aronow.

Dient als Rabbiner in der Stadt Essen.

Rabbiner Binyamin Wolf.

Dient als Rabbiner in der Stadt Hannover.

Rabbiner Nachum Pressman.

Dient als Rabbiner in der Stadt Potsdam.

Rabbiner Ber Rabinovitz.

Dient als Rabbiner in der Stadt Bad Homburg.

Rabbiner Yakov Gitler

Seit  dem Jahr 2015 dient als Rabbiner in der Stadt Freiburg.

Rabbiner Levi Freedman, geboren in Argentinien, studierte in die Chabad Yeschiwot in Detroit, Kfar Chabad und in der Zentralen Jeschiwa Tomchei Tmimim in New York.

Seine Rabbinische Ordinierung und seine Smicha bekam er von Rabbiner J.J. Jeruslawski, Rabbiner der Stadt Kiryat Malachi, Israel.

Seit dem Jahr 2015 dient er als Rabbiner in der Stadt München.

Rabbiner Moischi Mendelson.

Dient als Rabbiner in der Stadt Frankfurt.

Rabbiner Shimon Muravyev.

Dient als Rabbiner in der Stadt Düsseldorf.

Rabbiner Nathan Zuckermann.

Dient als Rabbiner in der Stadt Berlin.

Rabbiner Levi Pinson.

Seit dem Jahr 2017 dient er als Rabbiner in der Stadt Berlin.