להשגת דעת התורה בכל שאלה בעניני יהדות.

ניתן לפנות בכל שאלה מכל תחום בעניני יהדות תורה ומצוות והלכה.

האגף ישתדל לסייע בהשגת התשובה בהקדם.

שאלות ניתן להפנות למזכירות האיגוד באי מייל
info@rabbinerrat.de