מקוואות

בנית, בדיקת והכשר מקוואות.

סיוע לקהילות בבדיקת כשרות מקוה הטהרה, ותמיכה הלכתית וטכנית בבנית מקוה טהרה.