עריכת רשימת כשרות למהדרין, ממוצרים הניתנים להשגה ברחבי גרמניה.

הכשרת מפעלים ליצור מוצרים כשרים, והרחבת הנגישות למוצרים כשרים בכל רחבי גרמניה.

בבקשה, הקישו פה ליתר מידע על הרשימת כשרות:  vaadhakaschrut.de