סיוע לקהילות ויחידים לבירור יהדות והשגת אישורי יהדות.

לצורך בירור היהדות, אנא מלא את הטופס המצורף.

שלח אותו בצירוף צילום (צבעוני) של תעודת הלידה שלך, תעודות הלידה והנישואין של הוריך, למזכירות הרבנות “איגוד רבני גרמניה”.

עלות בירור היהדות והנפקת תעודת אישור יהדות הוא 50 יורו.

את הטפסים וצילום תעודות הלידה ניתן לשלוח למזכירות הרבנות גרמניה בכתובת:

Rabbinat Büro
Jüdischer Bildungszentrum
Münstersche Str. 6
10709 Berlin