תשמישי קדושה

סיוע לקהילות ויחידים בהשגת תשמישי קדושה.

דרך מחלקה זו של איגוד הרבנים ניתן להשיג תפילין מזוזות וספרי תורה. וכן שאר מוצרי יהדות לחגים.

כמו”כ מסייע האגף בבדיקת ספרי תורה תפילין ומזוזות.