אגף זה פועל לסייע ליהודים הנמצאים בבתי רפואה או בבתי מאסר ברחבי גרמניה ולמשפחותיהם.

מסייע להם בשעותיהם הקשות, ונותן תמיכה בעת הצורך.