נישואין

הכנת תיק נישואין למעוניינים להנשא, קיבוץ כל הנשאין ע”פ ההלכה ב”מאגר הנישואין – גרמניה”.

לצורך הרשמה לסידור חופה וקידושין, יש למלא את הטופס המצורף, ולשלחו בצירוף עם אישור היהדות למזכירות הרבנות.

“מאגר הנישואין – גרמניה” מאגד את הזוגות שנישאו כדת משה וישראל בשנים האחרונות בגרמניה.

רבנים המעוניינים לרשום את הזוגות שחיתנו , יכולים לפנות ל”מחלקת הנישואין” של הרבנות / איגוד רבנים גרמניה.

יש לשלוח את הטפסים (כולל אישור בירור היהדות, שם הרב מסדר הקידושין העדים וכו’) והעתק הכתובה למזכירות.